سابقه فعاليت

نام مؤسس و مدير : مرتضي شريفي

مدرك تحصيلي : كارشناسي آموزش ابتدايي

سنوات خدمت : 29 سال

شماره موافقت اصولي : 1303147/611- 13/6/86 شوراي نظارت بر امور مدارس غير انتفاعي

آدرس : اصفهان- چهارباغ بالا

روبروي بيمارستان شريعتي - كوچه سرور

تلفن : 6628125   فاكس : 6628126

همراه : 09131074392

هدف از تآسيس دبستان پسرانه بنيان :
- بكار گيري تجارب موفق ، در طول سنوات خدمت اداري و آموزشي
-كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ( IT ) در دوره ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه نظري
- كشف استعدادها و بكار گيري و توسعه ابعاد هوشي در دانش آموزان به منظور دستيابي به آموزشي برتر ( مدرسه هوشمند ) .

 شعار هميشگي در اين واحد آموزشي :

 مغز خوب پرورده ، بهتر از مغز خوب انباشته است
گزارش تخلف
بعدی